แนะนำผลิตภัณฑ์

โซนจำหน่ายเฉพาะผักถั่วงอก

ขายปลีกหรือขายส่งผักถั่วงอกและต้นอ่อนทานตะวัน


ผลิตภัณฑ์ที่ฟาร์มผลิตเองและจัดจำหน่ายเอง  ขายปลีกหรือขายส่งก็ได้