แบบการติดต่อ

Thank you for visiting HANG HIANG HAUD CO.,LTD., if you have any questions or comments, please fill out the following form and we will use the fastest speed in touch with you!

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท ห้าง เฮียง ฮวด จํากัด

  • +66-898505646
  • 133 หมู่ทื่ 5 ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140