ข่าว

2016/11/12 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรในปี2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรในปี2015
ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช(GAPพืช)พ.ศ.2555